Psihologia Muncii
[alte servicii]

 

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

Comisia de Psihologia Muncii, Transporturilor şi Serviciilor, organizată în baza Normelor metodologice de aplicare a Legii 213/2004 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare internă, desfăşoară procedurile pentru acordarea avizului de liberă practică în următoarele domenii de activitate:
(1) psihologia muncii şi industrial-organizaţională;
(2) psihologia transporturilor;
(3) psihologia aplicată în servicii.
Art. 2. Psihologii atestaţi pentru aceste domenii pot utiliza metodele psihologice pentru:
(1) analiza psihologică a muncii;
(2) evaluare, selecţie şi expertiză psihologică în vederea angajării, autorizării/menţinerii în funcţie sau la solicitarea instituţiilor abilitate;
(3) evaluarea în scopul avizării psihologice pentru protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei;
(4) formare, orientare şi repartiţie în muncă după criterii psihologice;
(5) analiza psihologică şi prevenirea incidentelor, evenimentelor şi accidentelor de muncă, circulaţie şi navigaţie;
(6) analiza şi prevenirea fenomenelor de inadaptare profesională;
(7) studiul şi prevenirea stresului ocupaţional;
(8) studierea şi evaluarea modalităţilor de îmbunătăţire a adaptării operatorului uman în activitatea de muncă;
(9) diagnoză şi intervenţie organizaţională;
(10) consiliere pentru orientarea în carieră şi dezvoltare personală;
(11) informare şi consiliere în vederea reconversiei şi integrării socio-profesionale;
(12) evaluare, consiliere pentru plasarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi;
(13) consiliere în vederea integrării socio-profesionale a categoriilor de persoane defavorizate;
(14) consultanţă psihologică pentru managementul resurselor umane;
(15) realizarea de studii şi cercetări ergonomice în vederea îmbunătăţirii performanţelor umane în activitatea de muncă, circulaţie şi navigaţie.
Art. 3. Atestatul de psiholog cu drept de liberă practică poate fi obţinut de persoanele care îndeplinesc cerinţele art. 2 din Legea nr.213/2004

 

 (sursa: extras din Regulamentul Colegiului Psihologilor din Romania)

 ***

 

Psihologia muncii şi organizaŃională (M-O) este o ramură a psihologiei care s-a dezvoltat pemăsură ce societatea s-a implicat tot mai mult în industrializarea mediului înconjurător, în găsirea de noiresurse şi mijloace de subzistenţă, prin care să-şi satisfacă trebuinţele materiale şi spirituale. Psihologia M-O a devenit o profesiune şi este practicată de psihologi specializaţi în această ramură de activitate. Aceştia au în vedere două aspecte majore: în primul rând, locul de muncă deţinut de o persoană şi toate aspectele la care acesta se referă în legătură cu persoanele care îl deservesc şi, în al doilea rând, descoperirea şi experimentarea unor metode de optimizare a activităţilor organizaţionale, astfel încât acestea să devină tot mai competitive vizavi de cerinţele social-economice şi tehnice contemporane. În linii generale, psihologia M-O are în vedere două preocupări majore: (1) Psihologia M-O este o ştiinţă în a cărei sferă de preocupări intră condiţia umană a muncii. Ea este strâns legată de o serie de alte domenii de interesale psihologiei cum ar fi cel experimental şi social.

(2) Psihologia M-O este responsabilă de aplicarea ştiinţifică a principiilor psihologice în organizaţii şi la nivelul posturilor de muncă. Câmpul de acţiune al psihologiei M-O este de o mare diversitate. Tematica de intervenŃie este foarte largă; ea se extinde de lametodele de angajare, instruire, evaluare a personalului şi până la formularea teoriilor despre cum funcţionează organizaţiile, cum pot deveni ele mai eficiente. Activitatea de muncă se desfăşoară într-un cadru mai mult sau mai puţin organizat. În linii generale se poate spune că în societăţile aflate pe un anumit nivel de industrializare, a veni într-un contactdirect sau indirect cu una sau mai multe organizaţii este pentru orice persoană un fapt cotidian. Organizaţiile includ companii producătoare de bunuri sau servicii. Organizaţiile sunt şcoli care pregătesc tinerii pentru confruntarea ulterioară cu piaŃa muncii, spitalele, instituţiile militare şi religioase, companiile producătoare de bunuri materiale ca automobile, îmbrăcăminte, aparatură electronică etc. În organizaţii sunt angajaţi sute şi chiar zeci de mii de oameni care prestează diferite activităţi, mai mult sau mai puţin complexe. Gestionarea resurselor umane din organizaţii revine departamentelor de resurse umane în care sunt incluşi şi psihologii specializaţi în psihologia muncii şi organizaŃională (psihologi M-O). Domeniul lor de activitate este din ce în ce mai larg. De exemplu, psihologii M-O au fost implicaţi în:

Recrutarea şi selecţia personalului pentru diferite organizaţii;
Evaluarea psihologică a salariaţilor;
Analize ale posturilor de muncă şi proiectarea fişelor de post pentru acestea;
Copyright: © psiholog-cosminbalasa.ro | Toate drepturile rezervate

Muzica de fundal este dezactivata.
Pentru a activa muzica pentru paginile site-ului, apasati imaginea de mai sus;
ulterior, daca doriti, puteti dezactiva aceasta optiune.